قلب، مهمانخانه نیست


که آدم‌ ها بیایند


دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.


قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست


که در بهار ساخته بشود


و در پاییز باد آن را با خودش ببرد.


قلب، راستش نمی دانم چیست؟


اما این را می دانم که فقط جای آدمهای خیلی خیلی خوب است!


برای همیشه….


/ 4 نظر / 7 بازدید
ستاره1

وقتی وجود خدا باورت بشه ... خدا یه نقطه میزاره زیر باورت و " یاورت" میشه.[گل]

یه تنها

مـیـدونـــــــی بــن بســت زنــدگــی کــجــاسـت؟ جـــــایــــــی کــــه نــه حـــق خـواســتـن داری نـه تــوانــــایــــــی فــــرامــوش کـــــــردن.. .....

علیرضا

سلام آجی باران مثل همیشه عالی بود [دست][قلب]

علیرضا

تلخ ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان ریخته می شود به علت کلمات ناگفته و کارهای انجام نگرفته است (هارت بیچرانسو)