حقیقت زندگی

 حقیقت زندگی                                                                                                                                                                                                                                           هرچه مهربون تر باشی بیشتر بهت ظلم می کنند. هرچه صادق تر باشی بیشتر بهت دروغ می گن. هرچه خودتو خاکی تر نشون بدی واست کمتر ارزش قائلند. هرچه قلب تو اسونتر در اختیار بذاری راحتر لهش می کنن. و اگر بدونن که منتظری و بهشون احتیاج داری اندازه ی یه دنیا ازت فاصله می گیرن. و اگه بدونند که تمام تکیه گاهشونی پشتتو خالی می کنند و بهت نارو می زنند......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ادم های لایق را دوست دارم همان هایی که بدی هیچ کس را باور ندارند همان هایی که برای همه کس لبخند دارند و در شادی و غم یکسان شریک اند همان هایی که بو ناب ادم می دهند...... خنثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

/ 2 نظر / 8 بازدید
فاطمه

سلام باران جان مرسی از اینکه بهم سر زدی[قلب]

داش دیوونه

بخند آبجی بخند ، به این دنیا باید خندید [قلب][گل]