ماه من غصه چرا ؟


دل به غم دادن و از یأس سخن‌ها گفتن


کار آن‌هایی نیست که خدا را دارند....


پشت هر کوه بلند، سبزه‌زاری است پر از یاد خدا


و در آن باز کسی می‌خواند؛


که خدا هست ، خدا هست ، خدا هست هنوز ....فرشته

/ 0 نظر / 7 بازدید