یلداتون مبارک

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک

دقیقهبیشتر باهم بودن را باید جشن گرفت یلدایتان مبارک

××××

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این

یعنی بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ

می زند.

××××


 


/ 0 نظر / 7 بازدید