این نیز بگذرد....مثل همه ی اتفاقات خوب و بد زندگی...

مثل همه دوست داشتنها که در ته صندوق

 

خاک خورده زمانمخفیشد

و گردی از فراموشی پوشاندش

....این نیز بگذرد....مثل همهاشکهایی که

در انزوا ریخته شد و هیچ کس نفهمیدشان....

این نیز بگذرد مثلهمه بغض

هایی که بی پروا گره کور خوردند و

هیچ دست مهربانی هرگزبازشاننکرد....

این نیز بگذرد مثل گذر تلخ ثانیه ثانیه های تنهایی وبیقراری و

دلتنگی برای اویی که میدانی باید تنهایش بگذاری ...

این نیز بگذرد مثلزندگیلبخند

/ 2 نظر / 10 بازدید
پویا

جهان خالی تر از آن است که جای خالی تو را حس نکنم و خیال کن چه خالی شده ام وقتی حتی خیالت هم سهم دیگران شده باشد .. کامران رسول زاده[گل]

khodai

سلام... اگر حال و هوای خوبی داری به این دلیل است که افکار خوبی داری .[گل][گل][گل]