زندگی ترکیب شادی با غم است


دوست می دارم من این پیوند را


گرچه می گویند شادی بهتر است


دوست دارم گریه با لبخند را

لبخند 

/ 1 نظر / 10 بازدید