همانند صفر باش…

همان دایره ای ساده و خالی

که با حضورش

روبروی هر عددی

 آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش می بخشد.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید