دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان ؟


مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان


دیدیم فقط سردی او را و ندیدیم


از هر چه دو رنگی است رها بود زمستان

 

بود هرچه فقط بود سپیدی و سپیدی


اسمی که به او بود سزا بود زمستان


گرمای هر آغوش تب عشق دم گرم


یکبار نگفتند چرا بود زمستان


بی معرفتی بود که هر بار ز ما دید


با این همه باز اهل وفا بود زمستان


غرق گل و بلبل شد اگر فصل بهاران


بوی گل یخ هم به هوا بود زمستان


با برف بپوشاند تن لخت درختان


لبریز و پر از شرم و حیا بود زمستان


در فصل خودش ، شهر خودش ، بود غریبه


مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان …


/ 2 نظر / 14 بازدید
پویا

زمستان را باور نکن ! هوا " بی دوست " ... سردتر از این حرفهاست !!!

Ooo Mab ooO

مثـل دی , مثـل بهمـــن, مثـل اسفنــــــد مثـل زمستــــ ـــــان احســــــاسـم یـخ زده آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه امیــــــدم زیــر بهمــن ِ ســرد ِ احســاساتم دفــــــــن شـده...!!!