ساده خط خطی میکنم 

دلتنگی هایم را

بی دلیل ، بی هیاهو

بی " تو " !!!

خاطرات را باید سطل سطل . . . 

از چاه زندگی بیرون کشید . . . 

خاطرات نه سر دارند و نه ته . . .

بی هوا می آیند تا خفه ات کنند . . . 

میرسند . . . 

گاهی وسط یک فکر . . . !

گاهی وسط یک خیابان . . . !

سردت می کنند . . . داغت می کنند . . . !

رگ خوابت را بلدند . . . 

زمینت می زنند . . . !!!

خاطرات تمام نمی شوند . . . 


/ 0 نظر / 7 بازدید