جاده ی صاف و هموار ،هرگز راننده ی خوبی نمی سازد !


دریای آرام ...هرگز دریانورد خوبی نمی سازد ،


آسمان های صاف ،هرگز خلبانهای خوبی نمی سازد ،


زندگی بدون چالش ،هرگز انسان را قوی نمی سازد ...!!


با شجاعت با آن روبرو شوید ... !


/ 0 نظر / 10 بازدید