ادمها...

آدمها مثل کتابند،برگرفته از مطالب جالب.


از روی بعضیها باید مشق نوشت.


از روی بعضیها باید جریمه نوشت.


بعضیها را باید چندبارخواند تا معنیشان رافهمید.


بعضیها را باید نخوانده کنارکذاشت!


آدمیان به لبخندی که برلبها می نشانند


و به احساس خوبی که برجا


 مینهند،ماندگارند.

 


/ 1 نظر / 11 بازدید
رسول

تشبیه شاعرانه ای بود .لذت بردم