کاش می شد...

کاش میشد روی خط سرنوشت

 

 

 

 

 

 

روز های با تو بودن را نوشت

 

 

سرنوشت،ننوشت

 

 

گر نوشت،بد نوشت

 

 

اما باور کن نمی توان سرنوشت خویش را از سر نوشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید