مینویسم عشق ===» بخوان قلب

می نویسم عشق ===» بخوان نفس

می نویسم عشق ===» بخوان روح

می نویسم تو ===» بخوان من

می نویسم ما ===» بخوان عشق

/ 5 نظر / 11 بازدید
khodai

زیباااااست[گل][گل][گل][گل][گل][قلب]

انسان

[دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل]