باید امشب به تنهایی ها عادت کنی


به آرامی با ماه شب رقابت کنیرنگ سکوت بگیرد حرفهای دلت 


صبور باشی و باز هم صداقت کنی

 


/ 1 نظر / 8 بازدید
مهران

معرکســـــــــــــــــــــــت [تایید][گل][تایید]