خدایا..........!

 

 قدری نفهمی عطا کن،خسته شدیم بس که

 فهمیدیم و به روی خود نیاورده ایم!

                

        *****

 

شهامت می خواهد "سرد  باشی " و

 

              " گرم لبخند بزنی " !

                    

      *****

 

  از  اون گله نکن...

 

 وقتی تو جا خالی دادی....

 

 اون بغلم کرد تا زمین نخورم


/ 0 نظر / 7 بازدید