ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا
 
ای بیدلان ، ای بیدلان ، من از کجا ، عشق از کجا
 
گشتم خریدار غمت ، حیران به بازار غمت
 
جان داده در کار غمت ، من از کجا ، عشق از کجا
 
ای مطربان ، ای مطربان ، بر دف زنید احوال من
 
من بیدلم ، من بیدلم ، من از کجا ، عشق از کجا
 
عشق آمده است از آسمان ، تا خود بسوزد بی گمان
 
عشق است بلای ناگهان ، من از کجا ، عشق از کجا
 
 
 
 
/ 6 نظر / 11 بازدید
faeze

به بعضیام باس گفت : شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم!

khodai

و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد... روزگار غریبی است نازنین... آنکه بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد... احمد شاملو [گل][گل]

سحر

در پناه مهربانی مهر آفرین بی همتا[گل][گل][گل]

Nafas

چــه خــوبــ اســتـــ اَگـــر آدم هـــا یــکــ نـــفـر را هـَــر روز دوســتـــ داشـــتــه بــاشــنــد نــه هـَــر روز یـکــ نــفــر را

Ooo Mab ooO

بــیـــهوده ورق میخــــــورنـــد تقویــم هـای جـــــــهــان روز هـــای من،هــمـــــه یک روزَنــــــد... شــــــنـــبـــه هــایــی کــه فــقـــط پیشوندشان عوض میشود!