لحظه های خوب زود به خاطره تبدیل میشن


آرزوها زود عقده میشن


دوست داشتنها زود تموم میشن


عشقها زود خراب میشن


محبتها زود فراموش میشن


آدمها زود عوض میشن خیلی زود....

 

 مراقب خودتون باشین

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
Nafas

خداندا حلالم کن که بنده ای ناسپاسی بودم وگاهی به بیراهه ها به چشم را نگریستم میدانم دست لطفتت همیشه نوازشم کرده مرا رهایم نکن که از رها شدن در این بی راهه های زمین وزمان میترسم....

شیوا

روی من شرط ببنــد! تمام ِدلها را رد کـــرده ام ! چشم بسته این قمــــار را می بَرم ..! دوست داشتن “تـــو” بی دل است!!

شیوا

روی من شرط ببنــد! تمام ِدلها را رد کـــرده ام ! چشم بسته این قمــــار را می بَرم ..! دوست داشتن “تـــو” بی دل است!!