مواظب خودت باش

گاهی وقت،خدا حافظی از کسی
خواسته یا ناخواسته میگیم"مواظب خودت باش"
مواظب خودت باش یعنی:فکرم بیش توئه
مواظب خودت باش یعنی:برام مهمی
مواظب خودت باش یعنی:دوست دارم
مواظب خودت باش یعنی:نگرانتم
مواظب خودت باش یعنی:به خدا می سبارمت
مواظب خودت باش یعنی:از الآن دلم واست تنگ شده
مواظب خودت باش....یعنی....
/ 1 نظر / 7 بازدید
مجتبی

خیلی عالی بود