سه چیز...

در زندگی سه چیز باز نمی گردد

: زمان . کلمات و موقعیتها . 

سه چیز نباید از دست برود :

ارامش . صداقت و امید .

سه چیز قطعی نیست :

رویا ها . موفقیت و شانس .

و سه چیز از با ارزشترینهاست :

                          عشق . اعتماد به نفس و دوستان واقعی .                                                                                            

/ 1 نظر / 11 بازدید
پرنیان

[تایید] با اولین بیت(!) موافقم: زمان، کلمات و موقعیت ها هیچوقت برنمیگردن...