ز روز گذر کردن اندیشه کن

پرستیدن دادگر پیشه کن

به نیکی گرای و میازار کس

ره رستگاری همین است و بس ....

/ 5 نظر / 10 بازدید
انسان

[قلب]چه عکس و نوشته ی زیبایی[متفکر][گل][گل][گل]

یـــآدگـــآر شــیــریـــن

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

پری دریایی

خعلی زیبا بود . عکس خوشجلی گذاشتی . دلنوشته هم قشنگ بودش . ممنون که خبرم میکنی همیشه . فدات

alireza.saeed

چه عاشقونه . شاعر ميگه .... يادم نيست

پویا

گورستان با سکوتش میگوید سخت نگیر زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد...[گل]