شبهای مهتابی با این که تاریکند، روشن اند!!

 

 

 

و شبهای ابری با این که دلگیرند، دست و دلبازند!!

"چون در نهایت می بارند"

و وقتی که میبارند "سخاوتمندانه" می بارند!

برای همه "یکسان، "بدون چشم داشت" و "پاک"...

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید