لحظه ای  در گذر از خاطره ها


      ناخودآگاه  دلم  یاد  تو  کرد

 

      خنده  آمد  به  لبم  شاد  شدم


      گویی  از  قید غم  آزاد  شدم


     هر کجا هستی  دوست ، دست  حق همراهت  . . .

/ 1 نظر / 6 بازدید
ی دختر خوب

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]