بیت های عاشقانه

قلبابرها کنار هم ردیف می شوند /اسمان به فکر شعر گفتن است / خوش به حال اسمان / که شعر گفتنش / مثل اب خوردن است / با نگاه او / چشمه ها پر از ترانه می شوند /غنچه ها ی سرخ گل کنار هم / بیت های عاشقانه می شوند ........... قلب                                                                                                                                                                                                                                   

/ 0 نظر / 13 بازدید