ناراحت [به گدایی گفتند: رفیق کیست؟

                                       گفت: 

                              همان کسی که اگر داشتمش

                            گدایی نمیکردم]ناراحت

/ 1 نظر / 11 بازدید
انسان

[گریه]کاملا درسته....عالییییییییییییییییییییییییییییی[گریه] بسیار دلنشین......[گل][گل][گل][گل]