مترسک را دار زدند

به جرم دوستی با پرنده..


که مبادا تاراج مزرعه را

به بوسه ای فروخته باشد!؟

راست می گفت سهراب!!!!

"اینجا قحطی عاطفه است...


/ 0 نظر / 7 بازدید