اینجا سرزمین من است...

 

اینجا زمین است

سرزمین من

اینجا زادگاه من است

جایی که مردمش عشق را میبوسند

گل را میبویند ، قلب را هدیه می دهند

آسمان را درگاه خدا می دانند

خدا را میشناسند خدا را میستایند

میگویند دوستش دارند اما من چنین گمان نمیکنم

من فهمیده ام :

این مردم خودشان را زمینی میدانند

خودشان را عاشق خدا میشناسند اما نمی دانند

برای خدایی شدن دگر زمینی بودن لازم نیست

این مردم فقط از خدا خواسته دارند

خدا بهانه ایست تا به آرزو هایشان برسند

اینان خدا را به قدر استجابت دعاهایشان دوست دارند

نه چیز دیگری...

اینجا سرزمین آدم است

و به قول یکی از این آدمیان ،

سرزمین«خدایی که در این نزدیکی ست»

من انتهای این راهم و دیده هایم می گویند

زمین پاک است

آدمیان پاکتر

پاکی زمین را قربانی ابلیسان درونمان نکنیم...!فرشته


/ 2 نظر / 11 بازدید
علیرضا

دست های تــــو
تصمیــــــم بــــود
باید میگرفـــتم و
دور میشــــدم….

علیرضا

گفتند دوستش داری ؟ گفتم دنیای من است.. گفتند دوستت دارد؟ گفتم تنها سوال من است……