من خدایی دارم،

که در این نزدیکی است

 

نه در ان بالاها

مهربان، خوب، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید،

با دل کوچک من،

ساده تر از سخن ساده من

 


او مرا می فهمد

او مرا می خواند،

او مرا می خواهد

/ 4 نظر / 11 بازدید
Nafas

. گوش تلفن کر “دوستت دارم ” را امشب در گوش خودت خواهم گفت . . . . [قلب]

Ooo Mab ooO

خدایم را دوست دارم ، و با وفا تر از او سراغ ندارم ! شاید ؛ به رسم همین وفاداریست ، که عزیزانم را به او می سپارم ... !!!

khodai

خوشا آنانکه الله یارشان بی بحمد و قل هو الله کارشان بی خوشا آنانکــه دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشـــان بی به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم به دریا بنگرم دریا ته وینم بهر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای ته وینم بابا طاهر [گل][گل][گل]

فاطمه

وخدایی که دراین نزدیکی است... لای این شب بوها، پای آن کاج بلند روی آگاهی آب، روی قانون گیاه...