دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفت

آه از آیینه کـــه تصویـــر تـــو را قاب گرفت


خواستم نوح شوم، موج غمت غرقم کرد


کشتی ام را شب طوفانی گرداب گرفت


در قنوتـــم ز خدا «عقـل» طلب مــــی کردم


«عشق» اما خبر از گوشه ی محراب گرفت


نتوانست  فـــرامــــوش  کند  مستــــی  را


هر که از دست تو یک قطره می ناب گرفت


کـــی بـــــه انداختن سنگ پیاپـی در آب


ماه را می شود از حافظه ی آب گرفت؟


/ 3 نظر / 10 بازدید
انسان

سلام...صبح بخیر...یکی از یکی دیگه عالیتر[دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

Ooo Mab ooO

جـهـنمـے ڪـﮧ مـטּ مـے روم شعلـــﮧ اے بَـرآےِ آتَــش زבטּ خیــآلت ندآرב جهـنمـے ڪـﮧ مـטּ مـــے روم حتـے آن قدر گـرم نیـسـت ڪـﮧ یخِ خــآطره اَت رآ آب ڪـنــב جهـنمـے ڪـﮧ مــטּ مـــے روم فـقط جهـنـم اَســـت جـــآیـــے ڪـﮧ تـــو آלּ جـــآ نیـــســتـــے...