کم باش. . .

 

اصلا هم نگران گم شدنت نباش. . .


اونی که اگه کم باشی گمت کنه . . .


همونیه که اگه زیاد باشی گمت میکنه حیفت میکنه . . .


سعی نکن متفاوت باشی . . .


فقط خوب باش. . .


این روزها خوب بودن . . .

 

به اندازه کافی متفاوته . . . .!!!


/ 0 نظر / 7 بازدید