وحتی صبر گاهی!

و نمی پرسی حتی گاهی:


هی فلانی


هی تو که رادیوی عصر


بحرانی گزارش می کند مدام


چه می کنی راستی با کوهی که بر دلت کاشته ام!؟برای زمین گیر کردنِ مننخندیدنت کافی بود


این کوه


که کاشتی


سنگین تر از این حرف ها بود!


 

"مهدیه لطیفی"


/ 0 نظر / 9 بازدید