پروردگارا : آرامش را همچون دانه های برف

آرام و بی صدا

بر سرزمین قلب کسانی که برایم عزیزند بباران

 

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
Ooo Mab ooO

کاش می شد یکــــــــــــ بار وانمود کنم دوستتـــــــــــــ ندارم...! آن وقتــــ می شد فهمید این قــــلم... جز تـــــــــــــو چیز دیگری هم می نویسد...؟

پویا

اما تو بگو «دوستی» ما به چه قیمت؟ امروز به این قیمت، فردا به چه قیمت؟ ای خیره به دلتنگی محبوس در این تنگ این حسرت دریاست تماشا به چه قیمت یك عمر جدایی به هوای نفسی وصل گیرم كه جوان گشت زلیخا به چه قیمت از مضحكه دشمن تا سرزنش دوست تاوان تو را می‌دهم اما به چه قیمت مقصود اگر از دیدن دنیا فقط این بود دیدیم، ولی دیدن دنیا به چه قیمت

پری دریایی

شاید تو… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید تو …. هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم!

پری دریایی

شاید تو… سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تو را احساس می کنم! شاید تو …. هیاهوی قلبم باشی! شنیده نمیشوی اما من تو را نفس می کشم!

انسان

به هم چنین ....برقلب شما هم [گل][قلب][گل][قلب][قلب][قلب]