اگر از غمهات روزی 100 بار مشتق بگیری...

اگر از غمهایت روزی صد بار مشتق بگیری

از اضطرابهایت ریشه n ام بگیری

واز ترسهایت بی نهایت حد بگیری

آنگاه خواهی دید که مجموع غمهایت به صفر میل میکند

و lim امید در قلبت بی نهایت میشود

اگر نتوانستی بر مصائب چیره شوی

میتوانی به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی

اگر از آنها حد گرفتی و حد آن مبهم شد

با استفاده از هم ارزی می توان آنرا رفهع ابهام کنی

اگر در اندیشه ات نسبت به مسئله کاملی

مزاحم احساس کردی

اندیشه ات را به جز صحیح ببر

تا ناخالصی های ذهنت را ببرد

وذهنی بدون تشویش به تو تحویل دهد.

اندیشه ات را میان شادی ها قرار بده

تا بنا به قضیه ی قشارروح تو نیز به شادی مطلق برسد

اگر در جزئی از زندگی ات ناپیوستگی احساس کردی

می توان آنرا به نا پیوستگی رفع شدنی برطرف کنی

پس برای مشاهده موفقیت هایت میتوان مجموع شادیهایت

را با استفاده ازانتگرال محاسبه کنی

میتوان از شادی وامید زندگی دنبالهایی بسازی

که حد آن همگرا به زندگی روشنی باشد

واگر در این طریق به راستی ایمانت شک کردی

نا درستی ان شک ها را بابرهان خلف نقص کن

عوامل منفی شخصیت را به زیر قدر مطلق ببر بگذار

تا به تو شخصیت مثبتدهد

از روحت انتگرال بگیر بگذار روح تو مانند مجموعه ای باشد

که بالاترین کران آن خدا باشد

 

/ 31 نظر / 44 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زبل خان

گذشته ک حالم را گرفته اینده ک حالی برای رسیدنش ندارم و حال هم حالم را بهم میزند چ زندگی شیرینی

زبل خان

گاهی دور از چشم ابرها هم میتوان عاشق شد ، میتوان بغض کرد ، میتوان بارید گاهی دور از چشم مدادرنگی ها هم میتوان نقاش شد ، میتوان آسمان داشت ، میتوان آبی شد اما گاهی دور از چشم گذشته نمیتوان امروز را پشت هیچ فردایی پنهان کرد . .

زبل خان

آدمی ساخته افکار خویش است فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد

زبل خان

خوش به حال کسی که با انبر حرف از دهنش باید بیرون کشید

زبل خان

میخواهم چیزی بنویسم ... آن بالا از من عنوان مطلب میخواهد ... کمی پائینتر اندازه ی قلم ... دلتنگی نه عنوان میخواهد ، نه اندازه اش را با هیچ قلمی میتوان نوشت ... بگذریم اصلا نمی نویسم ...

زبل خان

کسی هرگز نمی داند … چه سازی می زند فردا چه می دانی تو از امروز ، چه می دانم من از فردا … همین یک لحظه را دریاب ، که فردا قصه اش فرداست … !

shamal

سلام وااااااااااااااااقعا عااااااااااالی بود خیلی از این جور متن ها دوست دارم که توش معادلات ریاضی رو با زندگی ربط میدن ...[گل][گل][گل]

ایدا

سلام باران جان ممنون که اومدی به وبلاگم بازم بیا منتظرتم سایت خیلی خوبی داری.